Celem zawodu prawnika, niezmiennie od czasów starożytnych do obecnych, jest niesienie pomocy.

Rozwiązanie problemów prawnych oznacza w wielu przypadkach odzyskanie poczucia bezpieczeństwa, spokojny sen. Moim osobistym dążeniem jest, aby ten prosty i piękny cel zawodu prawniczego nie był wypaczany.

Starając się nieustająco doskonalić swoje umiejętności i korzystając ze wsparcia znakomitych współpracujących ze mną fachowców, mam zamiar sprawić, by nie żałowali Państwo przekroczenia progu mojej Kancelarii, do której serdecznie zapraszam.

Kamila Kwaterska Założycielka kancelarii

Zakres usług

Zakres usług, które realizuje Kancelaria Radców Prawnych Kwaterska i Partnerzy:

bieżąca obsługa prawno-podatkowej przedsiębiorców (m.in. doradztwo podatkowe, optymalizacja podatkowa)

sporządzanie wniosków o indywidualne interpretacje prawa podatkowego

postępowania przed organami podatkowymi

sporządzanie regulaminów sklepów internetowych, programów promocyjnych, konkursów, loterii itp. (w tym także porady prawne)

prawo autorskie i własności przemysłowej

zastępstwa prawne przed sądami i organami

audyty RODO, due diligence

upadłości konsumenckie i upadłości przedsiębiorców

windykacje należności (windykacja polubowna oraz sądowa)

obrony karne i karnoskarbowe

Wynagrodzenie

Staramy się, aby korzyści ze współpracy z Kancelarią, były dla Klienta wymierne w stosunku do poniesionych kosztów. Wynagrodzenie ustalamy tak, by nie stało się w ocenie naszego Klienta zbytecznym ciężarem, obniżającym poziom satysfakcji ze współpracy z nami.

Proponujemy:

ustalamy indywidualnie z Klientem, jaka liczba godzin pracy Kancelarii w miesiącu będzie się mieścić w abonamencie. Godziny niewykorzystane przechodzą na kolejne miesiące, możliwe jest również „pożyczanie” godzin z miesięcy przyszłych. Każdy miesiąc kończymy rozliczeniem godzin pracy Kancelarii. Przedstawiamy zestawienie wykonanych czynności i wskazujemy jednocześnie, ile godzin pozostało niewykorzystanych lub o ile godzin abonament w danym miesiącu został przekroczony.
uzgadniamy z Klientem wysokość stałego miesięcznego wynagrodzenia po uprzednim określeniu zapotrzebowania na pomoc prawną. Wynagrodzenie Kancelarii jest stałe, niezależnie od ilości pracy w danym miesiącu, jej rodzaju i liczby zaangażowanych w nią specjalistów. Zakres działań wchodzących w zakres ryczałtu jest najszerszy i może obejmować m.in. sporządzanie interpretacji podatkowych i optymalizację podatkową, zastępstwo procesowe, pomoc rzecznika patentowego, notariusza, administratora bezpieczeństwa informacji.
ustalamy z Klientem stawkę godzinową oraz kwotę miesięcznego wynagrodzenia, powyżej której nie płaci on już wynagrodzenia, niezależnie od ilości godzin pracy zleconej Kancelarii. Jeżeli ilość pracy będzie niższa niż ustalony CAP – Klient zapłaci tylko za rzeczywiście przepracowane przez Kancelarię godziny. Rozliczanie wynagrodzenia następuje na podstawie zestawienia czynności z liczbą przepracowanych godzin, zarówno taryfikowanych, jak i nietaryfikowanych (przekraczających CAP).
stawka godzinowa Kancelarii w zależności od stopnia trudności i zaangażowanych w pomoc prawną specjalistów. Rozliczenie wynagrodzenia następuje na podstawie zestawienia czynności.
jest wynagrodzeniem dodatkowym, które proponujemy w szczególności w sprawach odszkodowawczych i w innych przypadkach, gdy rezultat działań Kancelarii może być dla Klienta szczególnie satysfakcjonujący, przekraczający jego oczekiwania. Premia za sukces nie występuje jako wynagrodzenie samodzielne, lecz zawsze jako dodatek do wynagrodzenia, którego wysokość jest z góry ustalona.
w przypadku pojedynczych zleceń ustalamy wynagrodzenie indywidualnie, na potrzeby konkretnej sprawy, po oszacowaniu stopnia jej skomplikowania, koniecznego czasu prowadzenia, liczby zaangażowanych pracowników itp.

Zespół

Kamila Kwaterska

Radca prawny, założycielka kancelarii i jej główny prawnik (partner)

Ma wieloletnie doświadczenie w kompleksowej pomocy dla przedsiębiorców oraz innych podmiotów i osób w zakresie m.in. prawa: podatkowego, spółek, administracyjnego, karno-skarbowego, cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa konsumenckiego, postępowań administracyjnych i sądowych (w tym upadłościowych) oraz audytów due diligence.

Ceni wyzwania zawodowe o wysokim stopniu trudności. Posługuje się biegle językiem angielskim.

Barbara Markowska

- radca prawny (partner)

Milena Dziekońska

- radca prawny (partner)

Z Kancelarią współpracują również wysokiej klasy specjaliści w osobach doradcy podatkowego, księgowych, notariusza, rzecznika patentowego, inspektora ochrony danych (IOD).

Pozostajemy we stałej współpracy z renomowanymi kancelariami radców prawnych z województwa pomorskiego. Możemy poprowadzić dla Państwa sprawy wymagające podejmowania ciągłych działań zarówno na terenie i okolicach Warszawy, jak i Trójmiasta.

Prawo spadkowe i nie tylko. Kwestie proceduralne.

09 września 2013, Kamila Kwaterska

W sprawie z zakresu prawa spadkowego (tak jak i w każdej innej sprawie) wnosi się do sądu pisma – np. odpowiedź na pozew/wniosek, wniosek dowodowy, pismo z uzupełnieniem braków formalnych, ewentualnie w końcu apelację czy odpowiedź na apelację. W wielu takich sytuacjach bardzo ważną kwestią jest to, aby nie przekroczyć terminu do wniesienia takiego pisma. W szczególności dotyczy to wnoszenia środków zaskarżenia czyli np. zażaleń i apelacji.

Pewnie zabrzmi to jak oczywista oczywistość, ale po napisaniu pisma trzeba je jeszcze do sądu wysłać.

Oczywiście cała rzecz dotyczy spraw nie tylko z zakresu prawa spadkowego.

I jeśli strona takiego postępowania mieszka w Polsce to nie ma z tym żadnego problemu.

Po prostu wysyła pismo na adres sądu listem poleconym.

Problem jest – a właściwie BYŁ – gdy strona mieszkała poza granicami kraju. A jak wiadomo, obecnie całkiem sporo Polaków mieszka i pracuje np. w Anglii czy Niemczech (oraz wielu innych krajach UE)

Bezpłatne piątki

Zapraszamy osoby, które potrzebują pomocy prawnej w ważnych sprawach ale trudno im wygospodarować na to środki, do skorzystania z bezpłatnych porad prawników Kancelarii. Postaramy się Państwu doradzić, wytłumaczyć możliwości i ryzyka prawne związane ze sprawami, które wymagają pomocy prawnej.

Beneficjentami naszych porad mają być w szczególności osoby fizyczne, nie wykluczamy jednak pomocy prawnej również dla przedsiębiorców znajdujących się w trudnej sytuacji.

Pomoc prawną świadczymy nieodpłatnie w robocze piątki, w miarę sił i możliwości.

Prosimy o umówienie spotkania telefonicznie.

Kontakt

Kancelaria Radców Prawnych Kwaterska i Partnerzy
ul. Chocimska 35/25, 00-791 Warszawa
22 121 11 37 lub 22 115 03 23
NIP 521 385 23 27
KRS 0000766213